Objednávky do ČR - www.booslabs.cz

Kontaktné informácie

Adresa
BOOS LABORATORIES, s.r.o.
Trieda SNP 5, 040 11 Košice
Slovenská republika
Kontaktné informácie
055/643 22 11
info@reparexshop.sk
Otváracie hodiny
Pondelok - Piatok: 08:00 - 15:30 hod.
Platba hotovosťou
Na predajni je možná len platba hotovosťou.
Bezplatné parkovanie
Vjazd autom z ulice Obchodná oproti Novej nemocnici. Za garážami odbočte doprava. (Nachádza sa tam značka zákazu vjazdu, no pre našich zákazníkov či návštevy je vjazd povolený)
Cesta MHD
Pokiaľ k nám cestujete pomocou MHD, vystúpte na zastávke Nová nemocnica (pokiaľ idete električkou č. 9 alebo autobusom č. 19 zo smeru Nad Jazerom alebo električkou č. 6, autobusom č. 17 alebo autobusom č. 19 zo smeru Staničné námestie). V prípade, že použijete linku č. 17, prejdite na druhú stranu ulice a za zastávkou MHD pokračujte po chodníku vedľa bytovky vľavo, za ktorou sa nachádza fialová nízka budova Boos Trade.
Orgány dozoru
Inšpektorát SOI pre Košický kraj (Odbor výkonu dozoru)
Vrátna 3, P. O. BOX A-35, 040 65 Košice 1
055 / 729 07 05, 055 / 622 76 55
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
Ipeľská 1, 040 11 Košice
055 / 78 60 11
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky
Botanická 17, 842 13 Bratislava
02 / 602 57 212, 02 / 602 57 242
RVPS Košice-mesto
Hlinkova 1/c, 040 01 Košice - mesto
055 / 632 56 23
Kontaktujte nás
Potrebujete viac informácií? Neváhajte nám napísať.