Kontaktné informácie

 

Adresa:

 

BOOS LABORATORIES s.r.o. 
Trieda SNP 5, 040 11 Košice 
Slovenská Republika

 

Kontaktné informácie:

Tel.: 055/643 22 11 
E-mail: info@reparexshop.sk

 

Otváracie hodiny:

Pondelok - Piatok: 08:00 - 15:30 hod.

Osobný odber objednávok a nákup do 15:30 hod.

Náš team:

 

Ing. Peter Sova

konateľ firmy

 

MUDr. Oto Sova, CSc

konzultácie a poradenstvo 

Tel.:  055 /643 22 11

Mobil: +421 905 608 455

E.mail: boos@euroweb.sk

 

Marta Piroščáková

Obchodný  manažér pre Slovensko

(Objednávky, reklamácie)

Tel.:  055 /643 22 11

Mobil: 0948 781 502

E-mail: info@reparexshop.sk

 

Ing. Radovan Miškovič

ekonomické a účtovné oddelenie 

Mobil: 0911 781 501

 

Orgány dozoru:

 

Inšpektorát SOI pre Košický kraj 
Vrátna 3, P. O. BOX A-35, 040 65  Košice 1   
Odbor výkonu dozoru 
tel. č. 055/729 07 05, 055/622 76 55 
fax č. 055/622 46 95   

 

Regionálny úrad verejného zdrvaotníctva so sídlom V Košiciach

Ipeľská 1, 040 11 Košice

tel. č. 055/78 60 11

 

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky

Botanická 17, 842 13 Bratislava

tel. č. 02/602 57 212, 02/602 57 242 

 

RVPS Košice-mesto

Hlinkova 1/c, 040 01 Košice - mesto

tel. č. 055 6325623