Informácie o nás


• výskum bielkovín, saponínov, nukleotidov, molekulárnej genetiky,

• vývoj a výroba očkovacích látok, vakcín, liečiv, enzýmov, prírodných farbív aróm a podobných substancií


Vedecko – výskumný ústav BOOS - Biologické substancie bol založený v roku 1991. Zaoberá sa výskumom bielkovín, saponínov, nukleotidov, molekulárnej genetiky, vývojom a výrobou očkovacích látok, vakcín, liečiv, enzýmov, prírodných farbív aróm a podobných substancií

VÝROBA

Naše výrobky podliehaju pri výrobe drobnohľadu naších skúsených laborantov a pravidelným testom kvality.
Vďaka tomu sú naše výrobky tej najvyššej kvality a nezávadnosti. Výroba prebieha poloautomatickým spôsobom vo výrobných priestoroch našej spoločnosti.

DISTRIBÚCIA

Výrobky našej spoločnosti je možné zakúpiť ako na našom webe, tak aj v lekárňach v rámci niekoľkých krajín európskej únie. Naše výrobky nájdete v Anglicku, Slovensku, Česku, Maďarsku, USA, celej EU, Rusku, či Ukrajine.

V prípade, že Vás naše výrobky zaujali a mali by ste záujem o distribúciu/ obchodnú spoluprácu, neváhajte nás kontaktovať na našich kontaktných údajoch.

Na svoj výskumný program firma získava potrebné financie predajom produktov vyrobených na základe výskumu a vývoja uskutočneného v ústave

Vďaka podpore z fondov EÚ a štátneho rozpočtu realizujeme projekt: 
Priemyselný výskum a systémy manažérstva kvality BOOS – Biologické substancie

 

Spoločnosť je držiteľom ISO 9001 certifikátu garantujúcim kvalitu výrobných postupov. Všetky naše výrobky spĺňajú prísne zdravotné normy pre predaj v rámci celej európskej únie

  

MUDr. Oto Sova 
Zakladateľ vedecko – výskumného ústavu BOOS

• ocenený striebornou pamätnou plaketou za zásluhy v biologických vedách
• 89 vedeckých publikácií a 6 monografii
• 49 patentov

MUDr. Oto Sova začal pracovať v biochémii v roku 1958 keď ako poslucháč druhého ročníka medicíny nastúpil na miesto asistenta s polovičným úväzkom na Katedre biochémie lekárskej fakulty v Košiciach. Po promócii v roku 1963 nastúpil na Ústav experimentálnej biológie Slovenskej akadémie vied, kde získal hodnosť Kandidáta vied a pracoval postupne na všetkých troch ústavoch Akadémie vied v Košiciach spolu 25 rokov. Za ten čas publikoval vyše 89 vedeckých publikácií, u čoho podstatná väčšina bola vydaná v zahraničí, napísal 6 monografii a nechal si patentovať 49 vynálezov. Slovenská Akadémia Vied ho odmenila striebornou pamätnou plaketou za zásluhy v biologických vedách. V roku 1990 ho však vtedajší riaditeľ Ústavu Fyziológie Hospodárskych Zvierat prepustil ako možného konkurenta. MUDr. Sova obtelefonoval možných záujemcov o jeho patenty a najlepšiu odozvu získal z Kanady, kde vycestoval. Tam získal americké patenty pre niektoré svoje vynálezy, niektoré speňažil a so slušnou sumou sa vrátil do Košíc, kde si založil vlastný výskumný ústav BOOS – Biologické substancie pod záštitou Ministerstva školstva, vedy a kultúry. Tento ústav vypublikoval ďalšie tri monografie, množstvo vedeckých publikácií a prednášok a šesť europatentov. Po dvadsaťročnom trvaní sa rozhodla rodina vytvoriť spoločnosť s ručením obmedzeným, ako BOOS – TRADE sro. kde sú spoluvlastníkmi okrem základnej bunky BOOS – Biologické substancie synovia, vnuci a spriaznené osoby. Spoločnosť má základ vo výskume základnej organizácie a jej činnosť zasahuje od výroby veterinárnych liekov a prípravkov cez výrobu a vývoj enzýmov, čistiacich prostriedkov až do kozmetických prípravkov. Spoločnosť má už niektoré dcérske spoločnosti, ako BOOS . TRADE Inc. v Kanade, pobočky Reparexshop v Maďarsku, Čechách, Veľkej Británii a v USA.

 

BLACK FRIDAY - 30% zľava na všetko
Viac informácií